Over ons

Dit zijn Wij

Nood zien en handelen – dat is ons motto. In ons grootste gebied – zorg en ondersteuning – ondersteunen we jaarlijks vele duizenden mensen thuis en in onze faciliteiten. En de behoefte zal de komende jaren toenemen: in 2050 zal het aantal zorgbehoevenden naar verwachting toenemen van de huidige 450.000 naar 750.000.

Het maakt niet uit of u oud of jong bent, momenteel in een ander beroep werkt of net naar Nederland bent verhuisd. Als je wilt werken met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, als je ze wilt ondersteunen in hun dagelijks leven, dan ben je hier aan het juiste adres!

Wij bieden diverse en toekomstbestendige banen voor mensen met competentie en hart. De focus van het werk ligt op mensen met hun uiteenlopende sociale behoeften. We hechten ook veel waarde aan verschil en diversiteit bij onze medewerkers. Ook vind je hier een overzicht van alle functieprofielen.

Beroep: huishoudhulp
Wat doet een huishoudhulp?
Thuishulpen ondersteunen mensen die zorg nodig hebben. Dit zijn mensen van alle leeftijden die door leeftijd, gezondheidsproblemen of moeilijke sociale omstandigheden niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Huishoudhulpen helpen met huishoudelijke taken en activiteiten van het dagelijks leven. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die ondanks de zorgbehoefte toch in hun appartement, assistentiewoning of gedeelde flat willen blijven wonen. Thuishulpverleners werken zelfstandig in opdracht van cliënten en hulpverleners. Basiszorgactiviteiten worden uitsluitend uitgevoerd onder begeleiding en toezicht van gezondheidswerkers.

Als belangrijke schakel tussen de cliënten, hun sociale omgeving en alle andere personen met wie ze te maken hebben, werken thuishulpen in teamverband met de thuisverpleging en de leden van de mobiele zorgdiensten.

Een freelance praktijk van huishoudelijke hulp is niet bedoeld.

Wat doet een DGKP?
Gekwalificeerde verpleegkundigen verzorgen en verzorgen zieken en zorgbehoevenden en werken nauw samen met andere specialisten.

Gekwalificeerde verpleegkundigen verzorgen en verzorgen patiënten in ziekenhuizen, poliklinieken, hospices en senioren- en verpleeghuizen of zelfs thuis.

Afgestudeerde verpleegkundigen zijn eindverantwoordelijk voor het verpleegproces. Ze plannen en voeren de verpleegkundige maatregelen uit, observeren en bewaken de gezondheidstoestand van de patiënten en ondersteunen en bevorderen de activiteiten van het dagelijks leven. Ze brengen verbanden en verbandmiddelen aan en verwisselen ze, en geven injecties en medicijnen zoals voorgeschreven door een arts.

Zij staan ​​in nauw contact met de patiënten en hun naasten en zijn belangrijke contacten voor hen. Ze geven bijvoorbeeld uitleg over de verpleegkundige maatregelen en instrueren patiënten en naasten over verdere zorg.

Vooral de samenwerking met andere specialisten uit de medische en sociale sector (artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers, paramedici, etc.) is voor DGKP van groot belang. Ook begeleiden zij verpleegkundig assistenten en begeleiders.

Daarnaast documenteert DGKP de uitgevoerde verpleegkundige maatregelen en de gezondheidstoestand van de patiënten en bewaakt en evalueert zij de verpleegkundige maatregelen.